brc.datamodel package

brc.datamodel.admin module

class brc.datamodel.admin.BesluitAdmin(model, admin_site)

Bases: ModelAdmin

class brc.datamodel.admin.BesluitInformatieObjectInline(parent_model, admin_site)

Bases: TabularInline

model

alias of BesluitInformatieObject

brc.datamodel.models module

class brc.datamodel.models.Besluit(id, uuid, identificatie, verantwoordelijke_organisatie, besluittype, zaak, datum, toelichting, bestuursorgaan, ingangsdatum, vervaldatum, vervalreden, publicatiedatum, verzenddatum, uiterlijke_reactiedatum, _zaakbesluit)

Bases: APIMixin, Model

exception DoesNotExist

Bases: ObjectDoesNotExist

exception MultipleObjectsReturned

Bases: MultipleObjectsReturned

save(*args, **kwargs)

Save the current instance. Override this in a subclass if you want to control the saving process.

The ‘force_insert’ and ‘force_update’ parameters can be used to insist that the “save” must be an SQL insert or update (or equivalent for non-SQL backends), respectively. Normally, they should not be set.

class brc.datamodel.models.BesluitInformatieObject(*args, **kwargs)

Bases: Model

Aanduiding van het (de) INFORMATIEOBJECT(en) waarin het BESLUIT beschreven is.

Besluiten worden veelal schriftelijk vastgelegd maar kunnen ook mondeling genomen zijn. Deze relatie verwijst naar het informatieobject waarin het besluit is vastgelegd, indien van toepassing. Mogelijkerwijs is het besluit in meerdere afzonderlijke informatieobjecten vastgelegd of zijn in één informatieobject meerdere besluiten vastgelegd.

exception DoesNotExist

Bases: ObjectDoesNotExist

exception MultipleObjectsReturned

Bases: MultipleObjectsReturned

save(*args, **kwargs)

Save the current instance. Override this in a subclass if you want to control the saving process.

The ‘force_insert’ and ‘force_update’ parameters can be used to insist that the “save” must be an SQL insert or update (or equivalent for non-SQL backends), respectively. Normally, they should not be set.